Latviešu tautas piedzīvojumi

Latviešu tautas piedzīvojumi

”Grāmatas centrālais motīvs ir latviešu tautas cīņa par savām tiesībām un brīvību. Nolūks ir n vien sniegt nepieciešamās zināšanas latviešu tautas vēsturē, bet jo sevišķi - ierosināt un ieinteresēt. Šis stāsts pārspēj dažu labu dēku un piedzīvojumu romānu, un tomēr tas ir tikai stāsts par kādas tautas un valsts likteni. Šī grāmata visumā atbilst vidusskolas kursam Latvijas vēsturē. Autors ir centies pēc skaidrības un vienkāršības, un spraiguma latviešu tautas vēsturiskās pieredzes tēlojumā. Pēc iespējas ir norādīts, kā svarīgas vēstures norises atspoguļojušās mūsu literatūrā. Tas ir īpatnējs darbs, kam nav paraugu ne mūsu, ne ārzemju vēstures rakstniecībā. Var arī teikt, ka tas ir rakstīts ar vēsu prātu un karstu sirdi, mīlestībā pret savu tautu, tās vēstures un kultūras mantojumu.” Uldis Ģērmanis

20.00 Eiro
ielikt grozā